Het vierde TRACKS-ontmoetingsmoment vindt plaats op donderdagnamiddag 22 juni in het Gentse Muziekcentrum De Bijloke. Samen met de partners uit het TRACKS-netwerk nodigt PACKED vzw de kunstensector uit om ideeën op te doen, goede praktijken te leren kennen, ervaringen uit te wisselen en plannen te smeden met betrekking tot archief- en collectiezorg. We combineren een plenair gedeelte met kleinere tafelsessies, waarbij de dialoog en de uitwisseling tussen de aanwezigen centraal staat.

Meerjarig gesubsidieerde kunstenorganisaties worden sinds dit jaar gevraagd om toe te werken naar de basisarchiefzorg zoals TRACKS die in samenspraak met het Departement CJM heeft uitgewerkt. We bespreken samen waar dat goed en minder goed loopt, waar we van elkaar kunnen leren, welke bekommernissen aandacht verdienen. Wat staat er in de actieplannen rond dit thema en hoe ver staan we, halverwege het jaar, met de realisatie ervan? We denken samen na waarom we als kunstensector aan archiefzorg doen. Enkel omdat het moet? Of willen we er ook zelf iets mee? Hoe kan een goede basiszorg het gemakkelijker maken om informatie over onze 'core business', het artistieke werk, beter zichtbaar te maken?

Timing
13u00: onthaal
13u30: start plenair gedeelte:

 • welkomstwoord (Geert Riem, directeur De Bijloke)
 • waarom archiveren? (Bart Magnus, PACKED vzw)
 • recente TRACKS-activiteit (Eline De Lepeleire, Het Firmament en Nastasia Vanderperren, PACKED vzw)
 • zichtbaarheid en ontsluiting van je archief (Rony Vissers, PACKED vzw)
 • toelichting over het nieuwe Centrum Kunstarchieven Vlaanderen (Jan de Vree, M HKA)
 • toelichting over basisarchiefzorg (Tom Van Houtte, Departement CJM)
14u30: tafelsessie 1: basisarchiefzorg
15u15: pauze
15u30: tafelsessie 2: keuzemogelijkheid tussen:
 • Online zichtbaarheid van kunstarchieven vergroten
 • Kunstarchieven bruikbaar maken voor onderzoek
 • Hoe kan de cultureel-erfgoedsector kunstenorganisaties helpen? Ervaringen met het project the archives @ the architects
 • Podiumkunstenorganisaties zelf aan de slag bij de zorg van hun archief
 • Dienstverlening m.b.t. de zorg voor beeldende kunstarchieven
 • Noden met betrekking tot digitalisering van audio- en audiovisuele collecties in de muzieksector
16u15: afsluitende drinkSchrijf voor 20/6 in via het InschrijvingsformulierPraktische info http://www.bijloke.be/info_tickets/Contact_bereikb...

Vragen?
Mail naar bart@packed.be.

Verslagen van eerdere ontmoetingsmomenten vind je op de TRACKS-website:
Verslag TRACKS-ontmoetingsmoment 2016
Verslagen TRACKS-ontmoetingsmoment 2015
Verslag lancering TRACKS-website 2014

TRACKS is een initiatief van PACKED vzw, gerealiseerd in samenwerking met Het Firmament, Resonant, CVAa, Letterenhuis, AMVB, het Departement Cultuur, Jeugd en Media, Archiefbank Vlaanderen, Kunstenpunt, FARO en Forum voor Amateurkunsten. www.projecttracks.be